kronca

THE STORY OF THE PANDA BEARS TOLD BY A SAXOPHONIST WHO HAS A GIRLFRIEND IN FRANKFURT

theatre play

Written by: Matei Visniec
directed by: Marko Sosič
production: Slovensko narodno gledališče NG
costume design: Neli Štrukelj

 

 

KOLAŽI - OBLIKOVANJE VZUŠJA POSAMEZNIH SCEN

1F049900C-0774-BE96-E0D5-6975E02261F9.jpg
280CB65BF-E83B-1333-1B3F-E81F2DFC921B.jpg
4ED24A853-D1AC-595D-A3E0-006C8374A53B.jpg
5C8344FE7-20FD-EB1B-3075-03CC43D905E2.jpg
6DDC70B6A-0DD6-67AD-62CC-FDA0E5EE5D7B.jpg
77300B267-44B5-B784-F83D-BAF0E2099B7B.jpg
89D3ED452-CD60-48EF-E2AF-6BE288A78368.jpg
98D88E358-56CC-6C37-AC54-B8DD996AEEF6.jpg
1031D000F7-6C51-A5D7-54BA-F08710F22293.jpg
1-noc721278C3-78D1-1A5E-1A44-C29BF39100B5.jpg
1-scena6BCCAE5F-D6B7-2C80-B4F1-918F0C9FB065.jpg
1-scena16365D614-7FD2-8989-ECA8-69722393B36C.jpg
jutro7EC1AE93-98F2-997C-7227-E59728459833.jpg
kletkeACDE44BD-9E23-E06B-3BC8-BFC5BA10DFB9.jpg
mood1351B7C88-6ED0-59A6-A432-D90C37D6759B.jpg
mood-dark36C7F904-1233-1E8E-A03C-683F5C9FBD45.jpg
mood-lightCFB8C003-904A-E08A-AD61-AB2C07F7626E.jpg
3E56D1578-0CE8-2F7F-4026-3A591A2A8423.jpg

 

SKICE ZA KOSTUME

1scena-skica-bela241D0F16-4030-98E6-5ACA-1D2EA44480E7.jpg
1scena-skica-rdeca0D1861B9-A403-0C6D-4A23-2FCD5589741A.jpg
1noc-skica-redblue37349546-8C31-D1F3-06E7-26EFDC43C14D.jpg
2noc-skica1CD68DC3B-02BC-E6DB-8AAB-DA6A3A5974F9.jpg
3noc-skica57DCE402-BDE2-6D11-0C1B-46FAFDA6680A.jpg
7noc-skica-new1bD51C54F9-9C60-CD14-44EC-D6331B7BDF15.jpg
4noc-skica16D11E116-1B5E-F0EC-AF70-0742D486A20E.jpg
7noc-skica-new-in-plasc45B9DFAC-8C55-4842-8B8F-AD971D6381D2.jpg
417316A9A7-AC50-C4E9-AAD5-BC7850B07D2C.jpg
9noc-skica1a4BEF37A9-6634-7D50-B627-39D861D3878F.jpg
zadnje3-1topA23BB258-2F31-A743-9285-61250A9C241D.jpg